• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

qq1.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید

منیزیم سولفات

فرمول شیمیایی

MgSO4

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

۷۴۸۷-۸۸-۹

شماره استاندارد بین المللی

ML30MJ2U7I

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

4.91969

دانلود آنالیز :
دانلود دستورالعمل :
دانلود کاتالوگ :

HR

3

چگالی نسبی

2.66

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

120.366

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

2.66

دمای ذوب (°C)

1124

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم)

269

توضیحات

منیزیم سولفات چیست

مشخصات محصول منیزیم سولفات

نام شیمیایی :منیزیم سولفات.

اسامی مترادف با سولفات منیزیم : منیزیم سولفات ، Magnesium sulfate ، Epsom salt ، Bitter salts.

گرید محصول : 1. منیزیم سولفات صنعتی 2. منیزیم سولفات آزمایشگاهی ( دارویی ).

فرمول شیمیایی : MgSO4.

خلوص : منیزیم سولفات 99%.

شکل ظاهری : پودر سفید با طعم شور و تلخ.

حلالیت در آب : به خوبی در آب حل می شود.

سولفات منیزیم

تعریف منیزیم سولفات

منیزیم فلزی است به رنگ سفید تا نقره ای با نماد Mg و عدد اتمی 12 . نام منیزیم از واژه یونانی Magnesia حوضه ای در Thessaly یا از نام شهر قدیمی Magnesia در آسیای صغیر گرفته شده است. منیزیم هشتمین عنصر فراوان در پوسته زمین و سومین عنصر فراوان و محلول در آب دریا می باشد. منیزیم در گروه دو جدول تناوبی به عنوان فلز قلیایی خاکی قرار دارد.

موارد مصرف و کاربرد منیزیم سولفات

1. کاربرد در پزشکی : منیزیم سولفات تزریقی جهت پیشگیری از تشنج در پرهاکلامپسی ، زایمان زودرس و بندرت در درمان آریتمی های قلبی مصرف می شود. به صورت تزریقی و خوراکی نیز در درمان هیپومنیزیمی استفاده شده است. به عنوان گشاد کننده برونش نیز مطرح است. محلول خوراکی آن مسهل اسموتیک رایجی است.

2. کاربرد در کشاورزی : به عنوان کودشیمیایی در خاک هایی که کمبود منیزیم دارند استفاده می شود.

اهمیت کود شیمیایی سولفات منیزیم :

منیزیم برای تشکیل و حفظ ساختمان کلروفیل، فعال کردن آنزیم ها، متابولیسم ازت، پر شدن دانه، سنتز و انتقال نشاسته و پروتئین و در نتیجه افزایش وزن هزار دانه ضروری می باشد. منیزیم یکی از عناصر کلیدی در تولید روغن می باشد و کمبود آن در علوفه برای دام مشکل زاست.

منیزیم سولفات

نقش کود شیمیایی منیزیم سولفات در گیاهان : منیزیم جز عناصر پرمصرف که در بحث کلروفیل و سبزینگی گیاه شرکت دارد و در خاک های ایران معمولا دچار کمبود آن هستیم از منیزیم سولفات به عنوان کود شیمیایی در خاک هاییکه کمبود منیزیم دارند استفاده می شود. منیزیم تنها عنصر فلزی موجود در کلروفیل می باشد و به عنوان هسته مرکزی سازنده کلروفیل معرفی می شود. بنابراین منیزیم به طور غیر مستقیم در متابولیسم و فتوسنتز درختان میوه نقش دارد. منیزیم همچنین در فعالیت آنزیم ها در گیاهان نقش داشته و حامل های فسفری را که در جذب سایر عناصر موثر می باشند فعال می کند. منیزیم با شرکت در چرخه اسید سیتریک به عنوان یک چرخه متابولیسمی در کیاه ، در تنفس گیاهان دخالت دارد. منیزیم در درختانی که تولید روغن می کنند مانند زیتون ، نقش مثبتی در افزایش روغن تولیدی دارد ، این موضوع در مورد گردو و بادام نیز صادق است . این عنصر در سنتز پروتئین در گیاهان نیز دخالت دارد. در درختان میوه هسته دار مانند هلو، گوجه سبز و مرکبات ، منیزیم در ساخت هسته نقش فعالی دارد. این عنصر به صورت کاتیون دو ظرفیتی Mg+2 توسط گیاه جذب می شود . شکل تجاری این عنصر به صورت دولومیت ، منیزیم سولفات با 14 و 16 % منیزیم و اکسید منیزیم با 36 % منیزیم در دسترس می باشد.

کود سولفات منیزیم

در سال 1891 منیزیم به عنوان یکی از عناصر ضروری برای گیاهان شناخته شد و در سال 1912 از این عنصر برای جلوگیری از بروز علائم کمبود در مرکبات استفاده گردید و طی چندین دهه گذشته منیزیم نیز مانند دیگر عناصر از جمله فسفر در کودپاشی استفاده شد. لازم است بدانیم کمبود منیزیم در گیاه نه تنها باعث زردی شده بلکه غلظت سایر رنگدانه ها در گیاه کاهش می یابد.

سولفات منیزیم

چرا از منیزیم در گیاه استفاده می شود :

چون منیزیم بخشی از کلروفیل می باشد بنابراین در فتوسنتز نقش فعالی دارد منیزیم نقش مهمی در فعال کردن تعدادی از آنزیم های مسئول متابولیسم کربوهیدرات ها و آنزیم های مسئول ساخت اسید نوکلئیک از پلی فسفات های نوکلئوتید است. در کلیه این فعل و انفعالات متابولیکی منیزیم به عنوان یک پل ارتباطی بین ATP یا ADP و مولکول آنزیم ایفای نقش می کند. در تعدادی از این فعل و انفعالات، منگنز می تواند جانشین منیزیم شود اما میزان فعالیت آن کمتر است.

مشخص شده است که منیزیم همراه با فسفات در ساخت روغن در گیاه نقش دارد. بنابراین مقدار کافی منیزیم در گیاه راندمان مصرف کودهای فسفری توسط گیاه و دانه ها را افزایش می دهد. همچنین نقش منیزیم در انتقال کربوهیدرات ها از برگ ها به شاخه ها مورد توجه است.

منیزیم در مقایسه با سایر عناصر اصلی به مقدار کمتری توسط درختان میوه جذب می شود. برای مثال درختانی مانند سیب و هلو سالانه به ترتیب 4/48 و 4/25 کیلوگرم در هکتار منیزیم از خاک برداشت می کنند ولی برداشت سالانه ازت، فسفر، پتاسیم و کلسیم خیلی بیشتر است.

علائم کمبود منیزیم چیست؟

منیزیم عنصری پویا و تنها عنصر فلزی در کلروفیل است و در مرکز مولکول آن قرار گرفته است. کمبود منیزیم موجب کاهش مقدار کلروفیل می شود و معلوم است که بدون وجود این ترکیب زندگی گیاه می تواند به شدت مختل شود. علائم کمبود در اواخر فصل نباتات ظاهر می شود. این علائم از برگ های مسن گیاه و معمولا چند ماه پس از رشد جدید در بهار ظاهر می شود و بعدا علائم کمبود در برگ های جوان نیز ممکن است ظاهر شود. اولین علامت کمبود منیزیم، ظهور رنگ زرد مایل به سبز به صورت لکه کوچک در اطراف رگبرگ اصلی است که به تدریج به طرف حاشیه ها پیش می رود و تمام برگ را فرا می گیرد و تنها بخشی که سبز می ماند نوک برگ ها و قسمت پایین برگ است به عبارت دیگر قسمت سبز باقیمانده حالت شکل هشت را دارد. کمبود منیزیم موجب می شود که فاصله بین رگبرگ ها حالت چروکیده پیدا کرده و قبل از بلوغ می ریزند و چنانچه شدید باشد 80 تا 90 درصد برگ های مبتلا ممکن است ریزش نماید. میوه ها کوچک و نارس بوده و بازار پسندی ندارند.

سولفات منیزیم

یکی از علائم بارز کمبود منیزیم، کلروز برگ هاست که البته با در نظر گرفتن اینکه منیزیم یکی از عناصر اصلی ترکیب کلروفیل است بعید به نظر نمی آید. این کلروز در نباتات مختلف به صورت گوناگون ظاهر می شود. مثلا در جو به صورت لکه های کوچک کشیده و سفید یا زرد روشن بین رگبرگ ها دیده می شود و اغلب این نقاط مانند خط نقطه چین در طول برگ ظاهر می شوند که بعدا مرده و حالت نکروزی پیش می آورند. در نباتات پهن برگ مانند کلم و چغندرقند، برگ به صورت ابلق به خصوص بین رگبرگ ها در می آید که اغلب رگبرگ ها و حاشیه ای از آن سبز باقی می مانند. این زردی در کلم به رنگ های روشن مانند زرد، نارنجی، قرمز و یا بنفش در می آید و در چغندرقند این لکه ها باعث نکروز بین رگبرگ ها و حاشیه های برگ می شود.

در درختان میوه خسارت ناشی از کمبود منیزیم ممکن است بسیار زیاد باشد. علامت معمولی آن ایجاد زردی بین رگبرگ هاست که ممکن است از حاشیه و احیانا از کنار رگبرگ صلی شروع و به تدریج سایر نقاط برگ را نیز بپوشاند. این کلروز بعدا تبدیل به رنگ ارغوانی یا بنفش می شود که پس از چندی نکروز جای آن را می گیرد.

برگ ریزان یکی دیگر از علائم کمبود منیزیم است و این حالت بیشتر در درختان میوه مشاهده می شود. برگ های قسمت پایینی شاخه قبل یا بعد از بروز حالت نکروز شروع به ریختن می کند و به تدریج برگ های جوان نیز خزان می کنند بطوریکه فقط چند برگ در انتهای هر شاخه باقی می ماند و درختان میوه اغلب قادر به رساندن به میوه خود نخواهند بود.

درختان میوه دانه دار معمولا بیشتر از درختان میوه بدون دانه در معرض کمبود منیزیم قرار می گیرد.

در مرکبات علائم کمبود منیزیم در بهار ظاهر نشده بلکه در اوایل پاییز و هنگام رسیدن میوه ها ظاهر می شود در شرایط کمبود شدید برگ ها کاملا زرد می شوند و در کمبود بسیار شدید برگ ریزان کامل در درخت بروز می نماید که معمولا با خشکیدن شاخه های کوچک نیز همراه است.

علائم کمبود منیزیم در سیب بسیار متغیر است و گاهی از شاخه ها دچار برگ ریزان می شوند و گاهی در تمام درخت ممکن است برگ ریزان روی دهد.

بنا به نظر مولدر، درختان سیب در فصل گرم و خشک و در شرایط کمبود منیزیم، برگ بر اثر افزایش تعرق، نکروز شده و سپس می خشکد ولی اگر درخت دارای میوه کافی باشد از طریق میوه ها کمبود آب جبران می شود و بنابراین کمبود منیزیم صدمه کمتری به درخت وارد می کند.

علائم اصلی برای تشخیص کمبود منیزیم در برخی از محصولات به صورت موردی بیان شده است :

1. غلات مثل گندم ، جو، یولاف چاودار.

برگهای پیر رنگ پریده می باشند و لکه های کوچک سبز روشن بین رگبرگ ها دیده می شود. هرچه شدت بیماری بیشتر باشد رنگ این لکه ها سفیدتر است. در جو لبه های برگ ممکن است حالت نکروزی سفید رنگی ظاهر ماید که به تدریج به طرف رگبرگ میانی پیش رود ولی تمام رگبرگ اصلی را فرا نگیرد.

2. علوفه :

در شبدر سفید فاصله بین رگبرگ ها و در قسمت وسط برگ زرد می شود در صورتیکه حاشیه برگ سبز تیره است. حاشیه برگ بعدا به صورت نکروز قهوه ای رنگ در می آید و در شبدر قرمز کلروز بین رگبرگ ها با شدت بیشتری ظاهر می شود.

3. سبزی ها :

برگ های پیر در فاصله بین رگبرگ ها و در قسمت وسط حالت نکروز را نشان می دهند. اغلب حاشیه برگ ها سبز باقی می ماند. کلروز ممکن است بعدا به نکروز تبدیل شود و برگ ها خزان کنند.

4. گیاهان صنعتی :

در پنبه برگ های رسیده ابتدا زردی خفیفی بین رگبرگ ها نشان می دهند ولی بعدا این کلروز تبدیل به نکروز ارغوانی تیره مایل به قرمز می شود. در صورتیکه برگ ها همچنان سبز باقی می مانند.

در چغندر قند برگ های پیر رنگ پریدگی بین رگبرگ ها و حاشیه برگ ظاهر می شود که بعدا به نکروز تبدیل می شود.

5. مرکبات :

3 نوع نکروز در برگ دیده می شود :

1- برگ ها کلروفیل خود را به صورت لکه های کوچک اطراف میان برگ از دست می دهند. زردی به تدریج به طرف حاشیه برگ پیش می رود تا تمام آن را زرد کند و تمام برگ را می گیرد

2- زردی غیر از قسمت نوک و تحتانی و قسمت سبز به شکل 7 قسمت تحتانی و حاشیه را گرفته است.

3- کلروز از نوک برگ شروع می شود و برگ حالت ابلقی به خود می گیرد. این حالت بیشتر در برگ های پیر دیده می شود و در صورتی که دو فرم دیگر در برگ های جوان ظاهر می گردد. به هر حال برگ ها بعدا خزان کرده و میوه ها کوچک و کمرنگ باقی می مانند.

سولفات منیزیم

روش رفع کمبود منیزیم :

کمبود منیزیم در گیاه را می توان از طریق مصرف املاح محلول منیزیم دار در خاک و یا به صورت محلول پاشی روی گیاه برطرف نمود. رفع کمبود از طریق خاک مستلزم زمان بیشتری است. درختانی که علائم منیزیم در آنها ظاهر می شود اثرات کمبود کود مصرفی در خاک جهت رفع کمبود در فصل بعد ظاهر شده و گاهی ممکن است درمان کامل تا 5 سال یا بیشتر، زمان لازم داشته باشد. از طرف دیگر رفع کمبود از طریق محلول پاشی در مدت چند روز امکان پذیر بوده اما دوام کمتری داشته و به همین دلیل برای تاثیر کامل کود باید محلول پاشی را چند بار تکرار نمود. در فلوریدا درختان مرکبات در خام شنی با ph اسیدی، منیزیم مورد نیاز خود را از دولومیت مصرفی برای اصلاح ph خاک تامین می کند. ریتز و همکاران گزارش دادند در صورتیکه از گوگرد برای کنترل آفات و دولومیت برای کنترل ph در محدوده 6 یا بیشتر استفاده شود، برای رفع کمبود منیزیم مصرف کودهای منیزیمی ضرورتی ندارد. در صورت بروز علائم کمبود منیزیم می توان از سولفات منیزیم یا اکسید منیزیم استفاده کرد یا مقدار دولومیت مصرفی را تا نیم برابر افزایش داد تا علائم کمبود برطرف شود. در فلوریدا برای رفع کمبود منیزیم از نیترات منیزیم با غلظت 1/26 کیلوگرم منیزیم در 1000 لیتر آب برای محلول پاشی استفاده می شود.

اثر منیزیم در تولید و کیفیت میوه :

منیزیم در عملکرد و کیفیت میوه تاثیر کمی دارد مگر زمانی که درختان به شدت دچار کمبود این عنصر باشند. در این شرایط چند سال زمان لازم است تا درخت نسبت به منیزیم مصرفی عکس العمل نشان دهد و محصول خوبی تولید کند. زیرا رشد مجدد شاخه هایی که به دلیل کمبود منیزیم خشک شده اند نیاز به زمان کافی دارد.

بسته بندی منیزیم سولفات

منیزیم سولفات در کیسه های 25 کیلوگرمی و پک های 1 کیلوگرمی موجود می باشد.

ایمنی منیزیم سولفات

خطرات :

1. حریق : غیر قابل اشتعال هنگام حریق فیوم سمی ایجاد می گردد.

2. بلع و گوارش : کرامپ های شکمی اسهال.

پیشگیری :

1. تماس چشمی : از عینک های مخصوص کار با مواد شیمیایی استفاده شود..

2. بلع و گوارش : استعمال دخانیات ، نوشیدن مایعات و غذا خوردن ممنوع.

3. تماس تنفسی : تهویه مکنده موضعی.

سولفات منیزیم

کمک های اولیه :

1. حریق : استفاده از تمامی انواع مواد اطفایی بلا مانع است.

2. تماس تنفسی : هوای تازه - استراحت.

3. تماس پوستی : پوست با آب شستشو داده شود.

4. تماس چشمی : شستشوی چشم با آب به مدت 15 دقیقه مراجعه به مرکز درمانی.

5. بلع و گوارش : شستشوی دهان به فرد مقداری آب داده شود. اقدامات درمانی صورت گیرد.

انبارش : محل نگهداری خشک باشد.

  • نام :
    ایمیل :
    پیغام :