• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

S22.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

سود پرک کاستیک

ماده ای بسیار خورنده و واکنش دهنده است. در صنایع تولید آلومینیوم، کاستیک سودا به آب و فلز اضافه شود تا گاز هیدروژن آزاد شود. آلومینیوم از آب، اتم اکسیژن دریافت می نماید و دو اتم اکسیژن آزاد م یکند. این فرایند ادامه پیدا می کند تا گاز هیدروژن و آلومینیوم سدیم ایجاد شود. در این فرایند از سود سوزآور به عنوان یک کاتالیزور برای قلیایی کردن محیط استفاده می گردد تا آلومینیم امکان حل شدن در آن را داشته باشد. این فرایند برای خراشیدن و تغییر سطح آلومینیوم از حالتی پولیش خورده و به سطحی مخملی صورت می گیرد. همچنین این فرایند برای زدودن ناخالصی هایی مانند اکسید آهن از آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین با این روش امکان تولید آلومینا یا همان اکسید آلومینیوم بوجود می آید.

کلمات کلیدی

سود سوز آور- فروش سود پرک-فروش سود سوزآور-قیمت سود پرک- سود سوزآور در جدول- شیرین کردن زیتون با سود سوزآور-ایمنی سود پرک-تولید سود پرک-سود پرک در شیراز-سود پرک در اصفهان-موارد استفاده و کاربرد سود پرک-بسته بندی سود پرک- سوختکی با سود پرک-سود مایع چیست- کاربرد سود پرک در صنعت چرم -سود پرک- معرفی سود مایع-سود پرک 99 درصد- سود پرک کاستیک- تولید کننده سود پرک- فروش سود پرک در اصفهان-خریدار سود پرک 20 درصد- مرکز پخش سود پرک- فروش عمده سود پرک- مصارف سود پرک- سود جامد پرک-فروشنده اصلی سود پرک-موارد استفاده از سود پرک-سود پرک جامد-قیمت سود پرک جامد-سود پرک چیست-قیمت سود-سود پرک کاستیک چیست- سود کاستیک گرانول- کاربرد سود پرک-محلول سود مایع چیست-سود جامد-سود کاستیک