• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

S26.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

سودپرک جامد

کیمیا تهران اسید عرضه کننده سود پرک، کاستیک سودا، کاستیک سودا مایع

سالانه در جهان چیزی حدود60 میلیون تن سود پرک تولید می شود این امر نشان دهنده این است که این محصول شیمیایی کاریرد فراوانی در صنایع مختلف دارد.سود سوزآور یک ترکیب سدیم دار است و به شدت واکنش دهنده است. کاستیک سودا در ابتدا به شکل مایع یا سود مایع کاستیک نام دارد. خلوص سود مایع 50 درصد بوده و از لحاظ فیزیکی بی بو و بی رنگ است. سود سوزآور مایع ماده ای ناپایدار است که اگر در معرض هوا قرار گیرد گاز کربنیک محیط اطراف خود را جذب کرده و کربنات سدیم که ماده ای جامد است تشکیل می شود. برای تولید سود پرک جامد باید سود مایع را طی فرایندی شیمیایی تبخیر کرد و خلوص آن را افزود. البته این فرایند باید در شرایط خاصی صورت گیرد زیرا در غیر این صورت گاز دی اکسید کربن وارد پروسه تولید شده و کربنات سدیم تشکیل می گردد.

سود پرک جامد چیست ؟

سود جامد به شکل های مختلفی تولید می شوداز جمله : سود پرک 99 درصد، سود کاستیک گرانول، کاستیک سودا پودری که از نظر ساختاری تفاوتی با هم نداشته و تنها از لحاظ ظاهری

کلمات کلیدی

سود سوز آور- فروش سود پرک-فروش سود سوزآور-قیمت سود پرک- سود سوزآور در جدول- شیرین کردن زیتون با سود سوزآور-ایمنی سود پرک-تولید سود پرک-سود پرک در شیراز-سود پرک در اصفهان-موارد استفاده و کاربرد سود پرک-بسته بندی سود پرک- سوختکی با سود پرک-سود مایع چیست- کاربرد سود پرک در صنعت چرم -سود پرک- معرفی سود مایع-سود پرک 99 درصد- سود پرک کاستیک- تولید کننده سود پرک- فروش سود پرک در اصفهان-خریدار سود پرک 20 درصد- مرکز پخش سود پرک- فروش عمده سود پرک- مصارف سود پرک- سود جامد پرک-فروشنده اصلی سود پرک-موارد استفاده از سود پرک-سود پرک جامد-قیمت سود پرک جامد-سود پرک چیست-قیمت سود-سود پرک کاستیک چیست- سود کاستیک گرانول- کاربرد سود پرک-محلول سود مایع چیست-سود جامد-سود کاستیک


مقالات مرتبط