• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

acidkoloridrikb.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

اسید کلریدریک چیست؟

محلول شفاف، بی رنگ، به شدت تند بو و اسیدی خورنده.

در گروه مواد شیمیایی پایه قرار دارد و کاربردهای بسیار گسترده ای در حوزه صنعت دارد. بر اساس گفته ها جابربن حیان کاشف این اسید بوده و برای جرم گیری از سطوح مختلف استفاده می شود. همچنین این اسید در معده وجود دارد و به هضم غذا کمک می کند.استشمام بخاری که از آن متصاعد می شود بسیار خطرناک است. چکیدن قطره ای از اسید کلریدریک بر روی قسمتی از بدن باعث تولید تاول و جراحات شدید می شود.

اسید کلریدریک یا هیدروکلریک اسید برای دانشمندان اروپایی با نام های نمک اسید، ارواح نمک شناخته می شد. این نام ها هنوز در زبان های آلمانی ، هلندی، لهستانی و ... کاربرد دارد. نام هیدروکلریک اسید توسط شیمیدان فرانسوی ژوزف لویی ابداع شد.


هیدروکلریک اسید

محلولی شفاف، بدون رنگ، به شدت تند بو، اسید معدنی بسیار خورنده که استفاده های متعددی در صنعت دارد. این اسید بطور طبیعی در اسید معده موجود می باشد. با آغاز انقلاب صنعتی اسید کلریدریک در صنایع شیمیایی به عنوان یک واکنش گر ناب در صنعت پی وی سی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به آسانی به مایع تبدیل شده و ایجاد یک مایع بی رنگ می نماید این ماده با فلزات و اکسیدهای فلزی و هیدروکسید آنها ترکیب می شود. گاز کلرید هیدروژن در صورتی که در آب حل شود، اسید کلریدریک نامیده می شود، اسید هیدروکلریک از جمله اسیدهای معدنی قوی بشمار می رود و مایعی بی رنگ و یا متمایل به زرد کم رنگ بوده و بسیار خورنده و غیر قابل اشتعال است. در گذشته نام هایی از جمله: اسیدم سالیس، موریاتیک اسید و ارواح نمک شناخته می شده است.

اسید کلریدریک با نام تجاری جوهر نمک شناخته می شود.


برخی از کاربردهای اسید کلریدریک

از این اسید در کلیه صنایع شیمیایی از جمله استفاده برای درست کردن پاک کننده ها و جرم گیر ها، تولید جوهر نمک ضعیف تر، صنایعی مانند قطعه شویی فولاد، ساخت ترکیبات آلی و غیر آلی، پرداخت چرم، خنثی سازی و کنترل ph محیط، تمیزکننده های خانگی و ساختمانی، در صنایع برای تمیز کاری دستگاه ها و بویلرها مورد استفاده قرار می گیرد.

اسید کلریدریک


بسته بندی های اسید کلریدریک

اسید کلریدریک صنعتی در تانکرهای 1000 لیتری، بشکه های 220 لیتری، گالن های 20 لیتری و کلریدریک آزمایشگاهی در گالن های 20 لیتری و 2.5 لیتری قابل عرضه می باشد.

اسید کلریدریک