• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

modaraj1.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید

استوانه مدرج

جنس استوانه

شیشه

جنس پایه

شیشه

شفافیت

شفاف

توضیحات

استوانه مدرج چیست

مشخصات محصول

یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم معینی از مایعات مختلف بکار می رود. این ابزار شیشه ای از یک لوله بلند و یک پایه تشکیل شده است و امکان قرار دادن را روی میز فراهم می سازد. دقت اندازه گیری این ابزار حجم سنجی از بورت و پیپت کمتر است. یک لوله شیشه ای یا پلاستیکی که کف آن بسته و سر آن باز است، شبیه لوله آزمایش با این تفاوت که کف آن تخت است و می توان آن را روی سطح میز قرار داد. لبه استوانه مدرج دارای یک برآمدگی به سمت خارج است که موجب می شود ریختن مایع از آن به ظرف دیگر به آسانی انجام شود. پایه استوانه مدرج معمولا پهن است که باعث می شود بطور قائم روی میز بایستند. برخی از استوانه های مدرج دارای پایه پلاستیکی هستند. استوانه مدرج

استوانه مدرج شیشه ای و پلاستیکی : در آزمایشگاه معمولا از استوانه مدرج شیشه ای استفاده می شود. اما هرگاه ممکن باشد می توان از وسایل پلاستیکی به جای وسایل شیشه ای استفاده کرد، چرا که لوازم پلاستیکی هم ارزان تر هستند و هم دیرتر خراب می شوند و در معرض شکستگی نیستند و از شیشه بسیار سبک تر و به این ترتیب کار با آنها آسان تر و کم خطر تر است. اما بار دیگر تاکید می شود که برای آزمایش های دقیق نمی توان از لوازم پلاستیکی استفاده کرد. استوانه های مدرج ساخته شده از پلی پروپیلن، مات هستند ولی نسبت به مواد شیمیایی مقاومت زیادی دارند. استوانه های ساخته شده از جنس پلی متیل پنتان شفاف تر هستند اما مقاومت آنها نسبت به مواد شیمیایی و حرارت کم است. استوانه پلاستیکی مات و شفاف : در هنگام کار با استوانه مدرج شیشه ای و حمل و نقل آن مراقب خاص لازم است زیرا لبه آن به سادگی در برخورد با اشیا دیگر می شکند و به اصطلاح، لب پر می شود. برای جلوگیری از این مشکل گاهی یک حلقه محافظ لاستیکی در قسمت بالایی آن نصب می شود. همان طور که از کلمه مدرج بر می آید، سطح بیرونی استوانه مدرج درجه بندی شده است و برای فهمیدن مقدار مایعی که در آن ریخته اید کافی است ببینیم که سطح مایع دقیقا در مقابل کدام درجه قرار گرفته است. این مطلب راجع به استوانه، استوانه مدرج، استوانه چیست، استوانه شیشه ای،cylander، استوانه آزمایشگاهی، استوانه مدرج آزمایشگاه، استوانه مدرج پلاستیکی، بشر مدرج، دقت اندازه گیری استوانه مدرج، پیپت مدرج، بورت مدرج، قیمت خرید و فروش استوانه مدرج

دانلود آنالیز :
دانلود دستورالعمل :
دانلود کاتالوگ :

استوانه مدرج

استوانه مدرج چیست

مشخصات محصول

یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم معینی از مایعات مختلف بکار می رود. این ابزار شیشه ای از یک لوله بلند و یک پایه تشکیل شده است و امکان قرار دادن را روی میز فراهم می سازد. دقت اندازه گیری این ابزار حجم سنجی از بورت و پیپت کمتر است. یک لوله شیشه ای یا پلاستیکی که کف آن بسته و سر آن باز است، شبیه لوله آزمایش با این تفاوت که کف آن تخت است و می توان آن را روی سطح میز قرار داد. لبه استوانه مدرج دارای یک برآمدگی به سمت خارج است که موجب می شود ریختن مایع از آن به ظرف دیگر به آسانی انجام شود. پایه استوانه مدرج معمولا پهن است که باعث می شود بطور قائم روی میز بایستند. برخی از استوانه های مدرج دارای پایه پلاستیکی هستند. استوانه مدرج شیشه ای و پلاستیکی : در آزمایشگاه معمولا از استوانه مدرج شیشه ای استفاده می شود. اما هرگاه ممکن باشد می توان از وسایل پلاستیکی به جای وسایل شیشه ای استفاده کرد، چرا که لوازم پلاستیکی هم ارزان تر هستند و هم دیرتر خراب می شوند و در معرض شکستگی نیستند و از شیشه بسیار سبک تر و به این ترتیب کار با آنها آسان تر و کم خطر تر است. اما بار دیگر تاکید می شود که برای آزمایش های دقیق نمی توان از لوازم پلاستیکی استفاده کرد. استوانه های مدرج ساخته شده از پلی پروپیلن، مات هستند ولی نسبت به مواد شیمیایی مقاومت زیادی دارند. استوانه های ساخته شده از جنس پلی متیل پنتان شفاف تر هستند اما مقاومت آنها نسبت به مواد شیمیایی و حرارت کم است. استوانه پلاستیکی مات و شفاف : در هنگام کار با استوانه مدرج شیشه ای و حمل و نقل آن مراقب خاص لازم است زیرا لبه آن به سادگی در برخورد با اشیا دیگر می شکند و به اصطلاح، لب پر می شود. برای جلوگیری از این مشکل گاهی یک حلقه محافظ لاستیکی در قسمت بالایی آن نصب می شود. همان طور که از کلمه مدرج بر می آید، سطح بیرونی استوانه مدرج درجه بندی شده است و برای فهمیدن مقدار مایعی که در آن ریخته اید کافی است ببینیم که سطح مایع دقیقا در مقابل کدام درجه قرار گرفته است. این مطلب راجع به استوانه، استوانه مدرج، استوانه چیست، استوانه شیشه ای،cylander، استوانه آزمایشگاهی، استوانه مدرج آزمایشگاه، استوانه مدرج پلاستیکی، بشر مدرج، دقت اندازه گیری استوانه مدرج، پیپت مدرج، بورت مدرج، قیمت خرید و فروش استوانه مدرج

  • نام :
    ایمیل :
    پیغام :